Miksi Nimimerkki Paljaana?

Nimimerkit ovat hienoa asia. Hieno! Nimimerkki on kuin hiljainen huuto, joka kaikuu kulissien takaa. Anonymiteetin turvin se paljastaa henkilön suurimman pelon, kaipuun, hämmennyksen, epätoivon, intohimon. Nämä ovat kiinnostavimpia asioita ihmisessä, oikeita asioita. Särö on aina mielenkiintoisempi kuin tasaisen kiiltävä pinta. Jos saisin nähdä ihmisen joko munat paljaana tai nimimerkki paljaana, katsoisin nimimerkin. Kikkelit on jo nähty, mielen säröjen kirjo on loputon.

Nimimerkki voi olla myös hauska, ja se vasta hauskaa onkin! Blogin nimi on moniselitteinen. Yritän sillä antaa itsestäni intellektuellin kuvan. Tätä blogia aloittaessani olen nimimerkki ”Kiinnostaakohan ketään?” Nimimerkin takana olen Veera, kirjailijana Nieminen, siviilissä Ahlgrén. Aion nyt lähteä selvittämään, kiinnostaako ketään arkiset ajatukseni (toki yritän ujuttaa sekaan juhlavampiakin, jos sellaisia tulee). Elämä. Se lienee blogin aihepiiri. Lasketaan varmuudenvuoksi mukaan myös kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä, jos lähtee vaikka rönsyilemään, koskaan ei tiedä.

Olet sydämellisesti tervetullut. Ole hyvä ja kommentoi, saan siitä todistusta olemassaololleni.Pidän tosi turhana tämmöistä, mutta tämmöinen on oltava.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste, voimassa 8.6.2020 alkaen

www.paljaana.fi -sivuston henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
paljaana.fi -sivusto, www.paljaana.fi,
ahlgreninveera@gmail.com

2. Rekisteritietojen käsittelystä vastaava yhteyshenkilö
Veera Ahlgrén, ahlgreninveera@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Blogin tilaajat

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus paljaana.fi -sivustolla on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteiden ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. lähetetystä hakemuksesta, sähköpostitse, puhelimitse sekä sosiaalisen median palvelujen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen ahlgreninveera@gmail.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen ahlgreninveera@gmail.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).